Avancen els tràmits cap a la modificació del PRI de Benimàmet

41

La Junta de Govern Local va aprovar, este divendres, l'admissió a tràmit de la documentació relativa al procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica corresponent a la modificació puntual del PRI de Benimàmet.

L'àmbit d'actuació abasta el carrer Bétera i la seua immediació amb la Plaça Dr.Ximeno, els carrers Silla, Mossén Cobos i la parcel·la Camí Nou de Paterna.

Estes modificacions fan referència entre altres a l'enderrocament de l'edifici existent en el número 2 del carrer Bétera de Benimàmet, que està habitat i en ús, així com als ajustos en les alineacions de l’illa de cases d'edificació entre el carrer Mossén Cobos i una zona verda de nova creació. A més es proposa una modificació perquè totes les parcel·les edificables disposen d’accés rodat i de la resta de requisits per a aconseguir condició de solar.

Per a aconseguir la conservació de l'edificació que dóna al carrer Bétera, es desplaça cap al sud l'obertura del vial per als vianants. A fi d'integrar este dins de l'ordenació, es modifica l'alineació de l’illa de cases proposada per a crear un front de façana continu.

Des de la Plaça Doctor Ximeno, la proposta pretén conservar l'habitatge del n° 2 del carrer Bétera, la seua façana principal del qual es renovarà com la seua mitgera que dóna al vial per als vianants creat, amb la finalitat d'integrar-la al nou conjunt edificat i així ennoblir l'entrada a la nova urbanització.

A l'interior de l’illa de cases l'habitatge conservat en la proposta de modificació participa, amb els altres edificis existents, a la construcció d'un “fons de perspectiva”, reforçant el sentit de “plaça” per al conjunt de l'espai lliure.

També és notable en la proposta, el sentit d'un espai més ampli. Totes les mitgeres existents no recobertes per les edificacions en projecte aniran tractades amb un revestiment continu nou, d'acord amb la carta de colors del projecte d'edificacions.

L'ordenació resultant conserva la filosofia del Pla vigent: Les alineacions generals, la connexió entre les diferents pomes del conjunt són conservades i les altures de les edificacions idèntiques. Conserva el viari per als vianants, les seues connexions amb el viari rodat i també conserva idèntica la superfície total i el disseny de la zona d'espai verd.

A més en Junta de Govern va aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual per a la reordenació de terrenys “Molí de la Torre” i el seu entorn. Esta modificació puntual del PGOU també incorpora les fitxes de protecció del Molí Arroser de la Torre i del Molí de la Pala. Esta actuació permet posar en valor el patrimoni industrial i cultural del barri de la Torre, vinculat en este cas també a l'agricultura, tan important i representativa per als pobles de Sud.

També la Junta de Govern Local, va resoldre favorablement l’avaluació ambiental estratègica del procediment simplificat de la proposta de la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior de Massarrojos, iniciada el passat mes de Maig. Este plan inclou xicotetes modificacions sobre el pla existent. Per exemple: Es redueix ligerament l’àmbit per a respectar terrenys de protecció agrícola i es crea una gran plaça enjardinada amb equipaments i vivendes al voltant. A més es respecta el cinema parroquial i una de les cases de poble i es crea una nova reserva de sòl dotacional.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.