Somiem Silla més i millor

795

Al llarg d’estos quatre anys de govern, SILLA en DEMOCRÀCIA no hem parat d’innovar fent nova política i hem enfocat els nostres esforços, amb molta dedicació, a obrir l'Ajuntament a la gent. Perquè creiem en la gent. Este ha sigut el primer pas necessari per a iniciar una profunda transformació del nostre model de ciutat. Un model de ciutat que no es limite a grans projectes urbanístics sinó que es base en les persones, en les seues vides quotidianes, dirigit clarament a millorar la qualitat de vida i la convivència com a comunitat.

Participació a les enquestes ciutadanes.

Obrir l'Ajuntament a la gent ha sigut imprescindible perquè el veïnat el sentim definitivament nostre com una ferramenta al servei de les persones. El criteri ciutadà ara és sistemàticament escoltat en les actuacions municipals, per a dissenyar els projectes urbanístics, per a prendre decisions importants que afecten la convivència, per a escoltar totes les veus i conjuminar totes les aportacions possibles en l’objectiu de millorar el nostre poble en tots els seus aspectes.

Este objectiu de desenvolupar el sentiment comunitari ens ha impulsat a realitzar nombroses iniciatives mai vistes al nostre poble, innovant per a fer de Silla una ciutat més amable, amb polítiques de participació ciutadana, transparència i comunitat. En participació, hem innovat amb:

- el SOMIEM Silla, on el criteri ciutadà és escoltat de forma permanent i presencial potenciant la participació ciutadana en col·laboració amb el teixit associatiu de Silla.

- les Enquestes Populars, on tota la ciutadania tenim la possibilitat de promoure, consultar i expressar el nostre sentir directament sobre qüestions rellevants per a la convivència.

- els processos participatius per a dissenyar els projectes urbanístics, avançant d’esta manera cap a un model d'urbanisme amable i de proximitat que ara ha de ser completat decididament amb la perspectiva de gènere.

Impulsa Silla.

- el “De l’Aula al Carrer”, on la participació infantil involucra al nostre alumnat de primària gràcies al qual s'han millorat els espais públics, s'ha construït el nou Skate Park en el poliesportiu municipal i s'ha millorat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que està en procés d'elaboració.

- l'IMPULSA Silla, on la gent directament pot proposar els seus projectes d'animació sociocultural amb vocació de cohesió comunitària per a ser triats en Enquesta Popular i accedir així a subvencions públiques. La gent proposa, la gent tria i la gent realitza els seus projectes amb finançament públic. La participació s'expandeix a l'àmbit sociocultural i les persones decidim directament la destinació dels recursos públics. En la seua segona edició, l'IMPULSA Silla ha demostrat el seu enorme poder de convocatòria i de projecció social.

D'altra banda, el nostre compromís d'obrir l'Ajuntament a la gent s'ha plasmat també en transparència:

- hem innovat habilitant una senzilla, clara i intuïtiva web de transparència econòmica per a que la ciutadania puguem auditar absolutament tot el pressupost municipal i la seua execució, amb un històric que recull les dades des de l'any 2009. D’esta manera, tot el veïnat té a la seua disposició tota la informació econòmica sobre les despeses i ingressos de l'Ajuntament, per conceptes, àrees, regidories i partides pressupostàries.

- hem innovat realitzant sessions públiques de rendició de comptes de l'equip de govern, semestrals i obertes a tota la ciutadania, per a respondre directament a les persones en les seues preocupacions, crítiques i propostes. Un Ajuntament al servei de la seua gent exigeix uns polítics sempre disposats a escoltar i a donar explicacions. Això forma part de la nova cultura política que la nostra societat porta ja anys demandant.

I el nostre compromís de potenciar la cohesió comunitària també s'ha plasmat en iniciatives socials. Una societat sana no deixa a ningú arrere i per això hem dut a terme iniciatives que enforteixen la convivència, la responsabilitat social i el benestar de les persones:

- hem implementat per primera vegada les clàusules socials i mediambientals en la contractació de l'Ajuntament, perquè les institucions han d'assumir la responsabilitat social com una part essencial de les seues polítiques públiques per a assegurar el millor impacte possible en el benestar de la comunitat. I és que una organització pública ha de ser especialment conscient dels impactes que les seues decisions i activitats ocasionen en la societat i el medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que contribuïsca al desenvolupament sostenible. I aquesta preocupació ha de traslladar-se a les organitzacions i empreses que siguen seleccionades mitjançant la contractació pública.

Presentació moneda social El Gallet

- hem sigut pioners a nivell internacional creant El Gallet, una Xarxa d'Intercanvi Comunitari amb moneda social destinada a la satisfacció mútua de necessitats impulsant la cooperació veïnal, innovant en el fet d'impulsar-la des de les institucions i d'implementar-la en forma de xarxa social, en col·laboració amb un grup promotor conformat per diferents municipis importants (València, Torrent, Moixent, Massanassa, Beniparrell, Xirivella i Silla), la Diputació de València i el suport de la Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València.

- hem potenciat la qualitat de l'assessorament hipotecari a les nostres veïnes i veïns, perquè era imprescindible donar una resposta el més ferma possible a una situació de crisi propiciada pels rescats bancaris mentre la gent és desnonada sense commiseració. Enfortint esta ajuda legal, en col·laboració amb la regidoria de Benestar Social, hem ajudat i continuem ajudant a moltes persones a preservar el seu dret a un habitatge.

Tots estos èxits i tota esta trajectòria d'innovació constant al servei de la gent cobren tot el seu sentit si els posem en relació al projecte de futur que possibiliten: una comunitat cada vegada més integrada, més cohesionada i més feliç. L'aprofundiment democràtic que hem realitzat en esta legislatura ha d’ampliar-se ara a totes les dimensions de la vida. L'obertura de les institucions a la gent, la posada a punt en infraestructures i el sanejament econòmic que hem culminat en aquesta legislatura han de propiciar ara unes polítiques decididament enfocades a les persones, a la seua dignitat i al seu benestar compartit. Els grans projectes urbanístics i d'infraestructures són importants perquè permeten el flux de la vida, però més important encara és la pròpia vida, en el seu dia a dia, en la seua vida quotidiana. Per això, és el moment de fer de Silla una ciutat més amable amb polítiques d'igualtat que contemplen la mirada feminista, ecologista, animalista i mediambiental de forma transversal per a millorar la qualitat de vida de totes les persones, i també dels animals. Aquests valors que guien la nostra acció política es tradueixen en propostes concretes com:

- crear un Centre de Dia per a majors, potenciar les escoles de 0-3 anys i extraescolars gratuïtes, creació d'un “Espai Dona” municipal i més dotació d'especialitats mèdiques en l'ambulatori; estes mesures ajuden a la conciliació familiar i milloren enormement la qualitat de vida de tots i de totes. És el moment d'integrar de forma decidida les polítiques de cures en les responsabilitats de totes les institucions públiques.

- un urbanisme de proximitat, que incloga la perspectiva de gènere (per exemple, la importància de la il·luminació nocturna per a la seguretat de les dones, etc.), i que atenga a tots eixos xicotets detalls en els espais públics, al carrer, als parcs, que són els que marquen la diferència per a sentir una Silla amable que siga veritablement la nostra llar.

- més i millors espais verds, per a l’esplai de persones i animals, incloent rutes verdes que siguen segures per al gaudi de totes i tots.

- la lluita contra el canvi climàtic i el respecte mediambiental haurien de concretar-se en un Pla d'Eficiència Energètica i Energia Solar en edificis públics, a més de la promoció d'un ús racional de l'aigua.

- impulsar l'agricultura local i ecològica amb mercats agroecològics de proximitat per a intentar recuperar la dignitat del nostre camp i dels seus llauradors i llauradores.

- la sensibilitat animalista creix al nostre poble, com han demostrat les Enquestes Populars, i hem d'evolucionar l'Ajuntament concorde a això. Entre altres coses, proposem un refugi d'animals (atenent d'aquesta manera també a la principal demanda de l'últim procés de participació infantil) a més de localitzadors gratuïts perquè no es perden les nostres mascotes.

- noves mesures d'Habitatge Social per a garantir l'accés a un habitatge digne a la nostra població i crear un viver d'empreses que afavorisca a la nostra joventut emprenedora per a que arrele amb la seua activitat professional al nostre poble.

Tot això respon a una visió de poble, de comunitat, a un model de ciutat amable que està a l'altura de les exigències del segle XXI, modern, avançat i inclusiu, amable i respectuós, convivent, alegre i solidari. Això és més que una il·lusió, és un somni col·lectiu que ja hem començat a fer realitat entre totes i tots, amb molta innovació i molta dedicació. És el moment de continuar somiant Silla, decidint i fent poble entre totes i tots. Per això, Silla en Democràcia-Podemos renovem el nostre projecte i demanem novament la confiança de les nostres veïnes i veïns.

Salva Mestre | Candidat a l’Alcaldia de Silla per «Silla en Democràcia-Podemos»

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.