L’Ajuntament de Rafelbunyol implanta un reglament per fer del valencià la llengua pròpia de l’administració

2317

Els treballadors de l’Ajuntament de Rafelbunyol hauran de procurar comunicar-se preferentment en valencià; els actes administratius es faran en valencià i, només si es demana i justifica, en valencià i castellà, i tots els acords que adopte el ple i les actes dels òrgans de Govern es redactaran sempre en valencià. Rafelbunyol s’ha implicat de ple en la promoció del valencià amb el Reglament de Promoció de l’ús del valencià en l’Ajuntament aprovat al mes de novembre i que entrarà demà en vigor.

El Reglament té com objectiu genèric regular l’ús normal i oficial del valencià en tots els àmbits de la convivència social en el municipi de Rafelbunyol i amb ell, l’Ajuntament reafirma la seua voluntat de continuar avançant en el procés de recuperació, promoció, ús i normalització de la llengua pròpia dels valencians.

Els objectius són fer efectiu l’ús del valencià com a llengua pròpia de l’Administració local i del municipi, garantir el dret de tota la ciutadania de dirigir-se a l’Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials i estimular la presa de conscienciació col·lectiva quant a la potenciació del fet idiomàtic valencià.

Entre d’altres, el reglament recull que tot el personal de l’Ajuntament procurarà usar preferentment el valencià, dins de l’Ajuntament, amb la resta d’administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern mentre que les manifestacions orals de la ciutadania es formalitzaran en la llengua lliurement utilitzada per ella. A més, tots els acords que adopte l’Ajuntament es redactaran obligatòriament en valencià així com les actes de les sessions plenàries i comissions.

La documentació administrativa dirigida a la ciutadania també es redactarà en valencià sempre que l’interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà. A més, l’Ajuntament podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

A més, tots els topònims tindran com a forma oficial la valenciana i hauran d’estar escrits en valencià tots els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i servicis municipals.

El reglament preveu la constitució d’una Comissió de l’ús del valencià per tal d’assessorar a l’Ajuntament i també la creació de l’Oficina de promoció de l’ús del valencià. Entre les funcions d’aquesta última s’inclouen la realització de campanyes i activitats municipals per promoure l’ús de la llengua i assessorar tant als veïns com als professional que aspiren a alguna subvenció.

Per acomplir estos objectius de normalització del valencià a l’administració, l’Ajuntament organitzarà cursos d’aprenentatge i perfeccionament del valencià per al personal de l’Ajuntament.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.