Promoció de les economies locals i la defensa de l’entorn natural, grans eixos d’actuació de Divalterra per a 2018

749

La gerència de Divalterra ha tancat l’any 2017 fent balanç de les accions destacades de l’empresa pública de la Diputació de València en l’exercici que acaba de finalitzar i que segons els gerents Agustina Brines i Xavier Simón “ha demostrat que la reversió total de l’empresa és una realitat que es fa visible en el servei que es dóna als municipis, com a ens instrumental de la Diputació de València”, i han recordat que “fa menys de tres anys, aquesta mercantil estava assenyalada com a paradigma de la corrupció, i a dia de hui, les línies de treball empreses ja estan donant fruits i revertint directament en els municipis”.

Així, Agustina Brines afirma que “després d’un primer any de gestió en el qual la màxima prioritat era aclarir la realitat judicial de la companyia, encara que no hem acabat definitivament, 2017 ens ha permés iniciar les accions que la Diputació ens encomana per a donar servei als municipis valencians, i que continuarem consolidant en 2018”.

Brines explica que “Divalterra està fonamentada en dues grans àrees, una mediambiental que inclou les brigades forestals, i una altra de promoció econòmica, que abasta diverses línies i estudis territorials” i destaca “a més del treball diari de les brigades forestals, que constitueixen la columna vertebral de l’empresa, els bons resultats que s’estan obtenint quan a promoció d’ocupació, ja siga a través de programes concrets o mitjançant eines com la Xarxa ADL” i ha volgut posar l’accent en “el servei que ofereix el departament d’Informació Territorial, un autèntic referent pel que fa a Sistemes d’Informació Georreferenciada (SIG) que va ampliant el seu àmbit d’aplicació a diferents àrees de treball”.

“Tot això –conclou– es recolza en el treball de les àrees estructurals, l’elevat nivell professional de les quals és un reflex dels valors de la nova cultura empresarial instaurada i que està calant en cadascun dels treballadors i treballadores de Divalterra”.

Per la seua banda, Simón afirma que “a Divalterra es fa un gran treball com a braç de la Diputació al servei dels ajuntaments, i, de vegades no es coneix com deuria, per la qual cosa un dels reptes és incrementar la visibilitat de les accions de l’empresa”.

Així, Simón explica que “per a 2018, dos de les prioritats seran les accions per a continuar amb la millora de les àrees industrials de la província i la reestructuració de les brigades a partir de criteris tècnics i professionals; a més de continuar amb els programes de promoció econòmica i de l’ocupació, i la lluita contra el canvi climàtic”.

El gerent ha destacat també la creació de la borsa de treball per a brigadistes forestals, la convocatòria de la qual es va obrir el passat exercici: “aquesta borsa de treball dóna cobertura a les necessitats de personal de brigades forestals per a llocs vacants, substitució de baixes, accidents, vacances, excedències i permisos, així com per a l’execució de treballs temporals, a més de la creació d’ocupació, cosa imprescindible a dia de hui i un de punts més importants de l’objecte social de Divalterra”.

Tant Xavier Simón com Agustina Brines coincideixen a qualificar l’exercici 2018 com “clau per a l’esdevenir d’una empresa que ja avança en el camí del que la societat espera d’ella” i afirmen que “la gestió es durà a terme des de la màxima del treball en equip, començant per la pròpia fórmula de la cogerencia, que permet conjuminar esforços amb un únic objectiu: ser una eina eficient i eficaç oferint i impulsant els serveis que la Diputació de València ens confia, i que per descomptat, reverteixen en un increment de la qualitat de vida de la ciutadania”.

 

Brigades forestals

 

Una de les novetats del passat exercici ha sigut l’assumpció per part del Consorci Provincial de Bombers de la Direcció Operativa dels treballs de prevenció d’incendis de les brigades forestals, amb la finalitat de coordinar de la forma més efectiva els treballs de prevenció i extinció d’incendis.

Així mateix, s’ha dut a terme el Pla de Formació 2017-2018 i que, amb la col.laboració del IVASPE, reforça la línia de col.laboració i coordinació amb els cossos de prevenció d’incendis forestals. A través d’aquest programa, tots els efectius de Divalterra rebran formació sobre recolzament en altres emergències, silvicultura i primers auxilis i incendis.

Una altra de les accions que s’han dut a terme en l’Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural és l’aprovació de la renovació del vestuari i els complements de treball de la plantilla de brigadistes forestals i coordinadors de Divalterra; en l’adjudicació del qual s’han introduït per primera vegada clàusules de responsabilitat social.

Promoció econòmica

Pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes de Formació, continuen les accions del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) al costat de Cámera Valencia, per al foment d’inserció laboral dels joves menors de 30 anys de la província de València; que ha aconseguit que 247 persones trobaren un treball.

D’altra banda, ja està en marxa el pla ‘Reinica’t’, en col.laboració amb l’Ajuntament de València i la Mancomunitat de Municipis de l’Horta Sud, una iniciativa que, a través d’itineraris personalitzats d’inserció laboral, té com a beneficiàries a 500 persones majors de 30 anys, parades de llarga durada i que es troben actualment en risc d’exclusió social. L’objectiu d’aquest pla és que com a mínim el 50 per cent de la totalitat de les persones a les quals es dirigeix, acaben integrades en el mercat laboral amb un mínim de garanties.

Així mateix, en 2018 es desenvoluparà el programa ‘Dival Garantia Juvenil’, mitjançant el qual es duran a terme accions d’atenció, orientació, formació i qualificació destinades a joves entre 16 i 30 anys. És la primera vegada que la Diputació de València s’acull a la Garantia Juvenil, una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’estratègia d’Emprendiment Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Estudis i Planificació Estratègica

Divalterra ha posat en marxa també en 2017 una xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de la província, que ofereix a 240 entitats locals assistència tècnica en matèria de desenvolupament local i promoció econòmica, així com eines telemàtiques de gestió i subministrament d’informació estadística sobre indicadors socioeconòmics per a minimitzar riscos en la presa de decisions.

Així mateix, Divalterra impulsa des de la seua Àrea d’Estudis i Planificació Estratègica diverses accions (estudis, propostes i eines) relacionades amb la modernització i innovació de les Àrees d’Activitat Econòmica (AAE) de la província de València, amb la finalitat d’incrementar la seua competitivitat, afavorir l’atracció de noves inversions a les àrees industrials i contribuir a la retenció de les existents, perquè oferisquen qualitat i generen riquesa econòmica i ocupació des d’una perspectiva sostenible.

En eixe sentit, destaquen els estudis i propostes de modernització que es duen a terme des de la Càtedra Divalterra junt amb la Universitat Politècnica de València (UPV) per a àrees empresarials, així com el projecte pilot d’un pla d’indústria 4.0 i l’elaboració de la guia Ecopyme 4.0 per a l’ecoinnovació en pymes industrials.

Informació Territorial

Un dels fets destacats del departament d’Informació Territorial en 2017 ha sigut la posada en marxa d’un servidor cartogràfic associat als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) que incorpora cartografia específica i temàtica, junt amb la informació descriptiva necessària, per a donar suport a l’emergència, prevenció i planificació de les activitats realitzades pel Consorci Provincial de Bombers en la província de València.

D’igual manera, el departament continuarà amb les comandes de l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació, que són, d’una banda, l’actualització de l’Enquesta de les Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL), més el manteniment de serveis i productes tecnològics associats a aquesta actualització (Gestor Cartogràfic de Plans Provincials, Gestor de Fotografies Geolocalitzades i APP); i per un altre, l’estudi de les necessitats i funcionalitats de les eines i serveis SIG necessari per a la Diputació i ajuntaments, materialitzant-se ja en una primera fase en el servidor cartogràfic de Bombers.

Així mateix, per a 2018 la Diputació ha encarregat a aquest departament el manteniment del total de la informació geogràfica continguda en la EIEL, així com la continuació dels treballs realitzats en el Consorci de Bombers. També s’iniciaran les primeres accions amb el Servei de Patrimoni i Assistència Tècnica de la Diputació de València per a la implantació de serveis cartogràfics i productes SIG.

A nivell provincial, es començaran els treballs per a implementar la tecnologia requerida en la gestió de la Normativa urbanística municipal i serveis cartogràfics associats.

Medi Ambient

Pel que fa a l’Àrea de Medi Ambient, la Diputació de València, a través de Divalterra, seguirà amb l’assistència tècnica als municipis i la coordinació dels treballs a realitzar per a complir els compromisos derivats del Pacte de les Alcaldies contra el canvi climàtic.

Així, una vegada realitzat el document corresponent als Inventaris de Referència (IER) dels municipis de les comarques de les Riberes de la primera fase, es realitzarà l’Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats (ERVC) per a completar la redacció dels Plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) d’aquests municipis.

Aquests documents arreplegaran un pla de mesures concretes per a cada municipi per a reduir el consum d’energia i promoure noves pràctiques dirigides a la mitigació i adaptació dels efectes del canvi climàtic.

Paral.lelament s’està elaborant un fullet-guia de bones pràctiques, com a forma de lluita quotidiana contra el canvi climàtic. Així mateix, es realitzaran en els municipis jornades i tallers dirigits a la ciutadania per a conscienciar i sensibilitzar en els canvis que s’han d’incorporar a nivell particular en l’ús de les diferents fonts d’energia i adaptar-se a un nou model de mobilitat sostenible.

D’aquesta manera, Divalterra seguirà treballant per a intentar promoure accions amb la finalitat de reduir les emissions de CO2, ajudar a mitigar el canvi climàtic i adaptar-nos a ell.

@hortanoticias en Telegram

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.