L’Ajuntament d’Alcoi publica una resolució per garantir la prestació dels serveis municipals

16

L’alcaldia d'Alcoi ha publicat un decret per a adoptar noves mesures que afecten el funcionament de l'Ajuntament i a la seua plantilla, que garantisquen el normal funcionament dels serveis essencials públics i que, d'altra banda, garantisquen la seguretat i la salut dels empleats municipals. Les noves mesures estan en línia amb les ja decretades per l’autoritat estatal i autonòmica en relació amb el coronavirus COVID-19.

Les mesures donen flexibilitat a la plantilla sempre tenint en compte aquells serveis que per les seues necessitat han d’estar coberts. El regidor de Recursos Humans, Alberto Belda, explica que «garantirem la prestació dels serveis municipals cuidant la seguretat i salut dels empleats de l’Ajuntament, per això hem publicat unes mesures, perquè tots aquells que puguen, treballen des de casa, o organitzant torns per evitar al màxim el contacte. Com a administració pública hem de donar exemple, i pensem que amb aquestes mesures i sempre tenint en compte la situació actual, podem seguir prestant aquells serveis municipals que els nostres ciutadans necessiten».

El personal de l'Ajuntament d'Alcoi podrà optar, de manera consensuada amb les regidories delegades, per treballar de forma presencial amb flexibilitat horària per a evitar la confluència simultània de tots els empleats. Es podran modificar els horaris i prestar-lo en règim de torns de matí, vesprada o una combinació d'ells, complint la jornada diària. Per a l'elecció dels torns s'establirà com a personal preferent aquell que tinga a càrrec seu menors de 12, majors dependents amb grau de dependència o reconeixement de minusvalidesa, o aquells empleats de grups de risc. També es podrà optar per la modalitat no presencial sempre que siga possible, d’acord amb els caps de departament i regidories delegades.

El personal podrà sol·licitar permisos per assumptes propis, vacances, excessos de còmput, que els seran concedits en funció de les necessitats dels departaments. Aquells empleats que sol·liciten cinc dies consecutius de permís fins al pròxim dia 30 d'abril, seran recompensats amb un dia addicional per excés de còmput. Depenent de l'escenari, podran estudiar-se períodes de permisos forçosos.

D’altra banda, els empleats hauran d'evitar en la mesura del possible realitzar les seues peticions en format paper, havent de dirigir-se a la Seu Electrònica, el gestor d'expedients MyTAO, o el correu electrònic.
En el cas que el personal no puga accedir al seu centre de treball, per tancament del mateix o suspensió temporal d'activitats, podrà ser reubicat en un altre centre si es considera imprescindible.

Les mesures previstes en aquesta Resolució tindran vigència fins a les 00.00 hores del pròxim 30 de març de 2020, sense perjudici de les successives pròrrogues que puguen ser acordades. No obstant això, la resolució també recorda que els  acords adoptats podran ser variats o modificats en funció de l'evolució de la situació i de les noves disposicions que es puguen adoptar. Queda exclòs de l'aplicació d'aquesta resolució el personal del Cos de la Policia Local, així com el d'Emergències i Protecció Civil, per la seua especial consideració de servei essencial.

Belda conclou: «Volem agrair al funcionariat de l’Ajuntament d’Alcoi la seua implicació i comprensió per continuar funcionant i prestant els serveis que la ciutadania necessita».

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.