La Sindicatura de Comptes puntua a l’Ajuntament de Picassent amb un 8 sobre 10 el seu control intern

406

La Sindicatura de Comptes ha emès el seu informe de fiscalització de l’Ajuntament de Picassent corresponent als exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre) que ha consistit en una revisió del seu control intern. Tot i que l’informe posa de manifest 29 deficiències significatives, l’Ajuntament ha obtingut un 79,6 % de la puntuació màxima possible.

Entre les deficiències, la Sindicatura destaca l’absència d’una comprovació de l’inventari quan es renova la Corporació i la falta d’una relació de llocs de treball, encara que disposen d’un catàleg de llocs del personal, no publicat de manera completa.

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, la sindicatura considera procedent efectuar una sèrie de recomanacions com ara elaborar un reglament orgànic, així com un organigrama actualitzat de l’entitat i manuals de funcions de les diferents unitats. També considera convenient que en el perfil del contractant es recullen aquells continguts de caràcter voluntari i parla de la necessitat d’estivar el cost i el finançament del manteniment de les inversions.

D’altra banda, la Sindicatura assenyala que la Intervenció no ha de participar en la gestió econòmica de l’entitat, perquè així la segregació de funcions siga l’adequada, i recomana a l’Ajuntament portar a la pràctica les mesures que recull a l’informe per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic ja que, en aquesta apartat, l’Ajuntament només aconsegueix un 2,8 % de la puntuació màxima.

Entre les mesures que l’informe del Síndic proposa implantar per a millorar aquest apartat, sobre la qüestió de seguretat, es recomana elaborar un pla estratègic i un pla anual de projectes dels sistemes d’informació; realitzar accions per a conscienciar regularment el personal sobre el seu paper i responsabilitat sobre la seguretat dels sistemes i la informació que contenen i realitzar els nomenaments i constituir els òrgans requerits per a assegurar el compliment normatiu i organització de la seguretat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.