La Sindicatura de Comptes farà un informe de fiscalització de les ajudes de la Generalitat a treballadors i treballadores afectats pel COVID-19

3 lecturas

La Sindicatura de Comptes ha decidit ampliar el seu Programa Anual d’Actuació 2020 amb la realització d’un informe de fiscalització sobre les ajudes aprovades per la Generalitat Valenciana a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19. L’objectiu d’aquest informe serà verificar que les ajudes s’han concedit complint la normativa reguladora.

Com ha ocorregut en altres ocasions, la Sindicatura adapta així la seua tasca fiscalitzadora a les circumstàncies actuals i es mostra flexible a l’hora de canviar el seu Programa Anual d’Actuació. Una tasca de control que no s’ha aturat en cap moment des que el Govern d’Espanya va decretar el passat 14 de març l’estat d’alarma. Des d’aleshores es continua realitzant en modalitat de treball no presencial amb les eines informàtiques de l’auditoria sense papers implantades fa temps en la Sindicatura i fent un ús extensiu de la videoconferència.

Ajudes massives, en poc de temps i sense fiscalització prèvia

Les ajudes que seran fiscalitzades per la Sindicatura –regulades per mitjà del Decret Llei 3/2020, de 10 d’abril, i el Decret 54/2020, de 24 d’abril, de la Generalitat Valenciana– s’atorgaran per concessió directa i per a rebre-les s’han de complir una sèrie de requisits establits en aquestes disposicions. El Decret Llei fixa un import màxim de 30 milions d’euros per a aquest tipus d’ajudes, i l’import assignat a cada beneficiari és de 150 euros, per la qual cosa el màxim possible de beneficiaris seran 200.000.

És la primera vegada que la Generalitat Valenciana processa unes ajudes tan massives en tan poc de temps i sense fiscalització prèvia. Davant el risc que comporta aquesta situació d’urgència, la Sindicatura de Comptes ha decidit actuar amb rapidesa per a fiscalitzar la gestió de les ajudes a fi de permetre acreditar la transparència i el compliment de les normes, com també assegurar un alt nivell de rendició de comptes per part de l’Administració.

Auditoria de sistemes amb tècniques pròpies de la Sindicatura

Tot i que s’ha eliminat la fiscalització prèvia, la Intervenció General de la Generalitat Valenciana ha inclòs aquestes ajudes dins dels seus plans de control financer, i la Sindicatura de Comptes hi col·laborarà en matèria d’auditoria de sistemes, ja que tota la gestió es realitzarà fonamentalment per mitjà d’encreuaments de bases de dades tant de la Generalitat com del SEPE estatal.

Així doncs, gran part d’aquest treball de fiscalització es realitzarà per mitjà de l’aplicació de tècniques pròpies de la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI) de la Sindicatura de Comptes, un referent a escala estatal en la modernització dels sistemes de control i rendició de comptes per mitjans electrònics. La UASI coordinarà la seua tasca amb la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, en un exercici de col·laboració a què la Sindicatura i la IGGV es presten sempre que és necessari pel bé de la correcta gestió dels recursos públics.

Veure el document d’ampliació del Programa Anual d’Actuació 2020

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí