Compromís per Torrent afirma que “no existeix cap partida al Pressupost 2014 que arreplegue inversions de l'Ajuntament”

466

01.torrent.liquidacion

Davant les dades de la liquidació del pressupost de 2013 anunciades pel Govern del PP, Compromís per Torrent afirma que “no existeix cap partida al Pressupost de 2014 que arreplegue inversions de l'Ajuntament a Torrent, excloent empreses i organismes autònoms municipals”.

Per a Compromís, que denuncia que l'oposició no ha tingut accés a cap document o informació relatius a les dades que s'han asseverat en la nota de premsa, les úniques inversions pressupostades per a 2014 "són 18.415€ de l'Organisme Autònom Consell Agrari Municipal i 107.326'41€ de l'Empresa Municipal Nous Espais".

Segons afirma Compromís, en les pàgines 9 i 10 de l'informe d'Intervenció sobre el Pressupost de 2014, presentat i aprovat pel Govern municipal, s'especifica literalment que: "no se incorpora anexo de inversiones según lo establecido en el artículo 168 del Texto Refundido de Haciendas Locales puesto que no se prevé su realización en cuanto no pueden financiarse. Las únicas inversiones que podrán realizarse en el ejercicio seran las financiadas con cargo a remanentes de inversiones que se incorporen por imperativo legal o en los supuestos permitidos por la LOEF del Fondo de Contingencia".

Sobre aquest darrer particular Compromís per Torrent vol manifestar que “no existeix cap romanent d'inversió viu per imperatiu legal que afecte al pressupost de 2014, i que el Fons de Contingència Pressupostat és de 100.000 euros, tal com figura en la pàgina 45 del pressupost de despeses aprovat per a 2014”.

Compromís per Torrent exigix al Govern del PP que informe a la ciutadania “sobre fets reals i constatats, i no sobre elucubracions o desitjos personals, amb els únics objectius de vendre fum a la ciutadania, i d'intentar justificar una acció de govern que és incapaç d'escometre inversions degut la gestió que s'ha dut a terme al llarg d'aquestos darrers 7 anys, i que va provocar que en 2012 l'Ajuntament s'acollira al mecanisme de pagament a proveïdors, pel qual va demanar un préstec de 12'7 milions d'euros per a poder pagar factures no satisfetes al seu moment pel propi govern del Partido Popular”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.