Albuixech no presenta la liquidació dels pressupostos de 2017 ni els comptes de 2018

1079

L’Ajuntament d’Albuixech encara no ha presentat al mes d’abril la liquidació dels pressupostos de l’any 2017 i no ha presentat ni aprovat els pressupostos per a l’exercici 2018, segons ha denunciat Compromís en un comunicat.

ayuntamiento de AlbuixechDe conformitat amb els articles 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost de cada exercici es liquidarà en quant a la recaptació de drets i el pagament de les obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria Local els ingressos i els pagaments pendents, segon les seus respectives contractacions.

Per això, segons recorda Compromís per Albuixech, la llei ordena els ajuntaments que han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de l’exercici següent.

El portaveu de Compromís, Josep Bort, ha afirmat que “és una situació molt preocupant per al correcte funcionament de l’Ajuntament, ja que el fet de no tindre ni presentada la liquidació del 2017 al mes d’abril ens posa en una situació delicada”.

Bort critica també que “un govern amb majoria absoluta con el d’Albuixech, una vegada més demostra la seua incapacitat per elaborar el pressupost de l’ajuntament per a l’any 2018”

El portaveu de Compromís per Albuixech explica que “un Ajuntament on al 2017 els pressupostos hagueren de ser modificats una i altra vegada per a pagar partides que no estaven contemplades a l’inici de l’any com més de 50.000€ en sobrecostos en festes, uns 25.000 € en un colomer per a coloms extraviats, elevadíssimes quantitats en productivitats, uns 50.000€ en portar un final de etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, mostra que l’equip de govern no es troba còmode amb això d’aprovar un pressupost que hagen de complir. Però és la seua obligació”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.