Picassent no cobrarà la plusvàlua a les persones que han estat desnonades

514

Picassent. Ajuntament

L’Ajuntament de Picassent ha introduït un canvi en l’ordenança que regula el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a “plusvàlua”, un impost que normalment es paga a l’Ajuntament en el cas que una persona pose en venda o transmeta un habitatge de la seua propietat.

La modificació de l’ordenança suposa una adaptació a la llei vigent i contempla la situació dels contribuents que han perdut el seu habitatge habitual a causa d’una dació en pagament o una execució hipotecària. En este sentit, si el fet s’haguera produït després de l’1 de gener de 2014, o fins i tot en anys anteriors sense haver prescrit, la persona que ha lliurat el seu habitatge no està obligada a pagar el citat impost. Una mesura que ve a alleujar el que suposa la situació d’haver de saldar el deute hipotecari lliurant el propi habitatge a causa de no poder fer front als pagaments.

Aquells veïns que es troben en esta situació i sol·liciten l’exempció del pagament d’este impost, hauran de figurar empadronats en l’habitatge habitual afectat almenys els dos anys anteriors a la transmissió de l’immoble.

Aquells veïns que es troben en esta situació hauran de dirigir-se a l’OAC, (Oficina d’Atenció Ciutadana), i emplenar una instància amb la sol·licitud d’exempció, la qual, inclou una declaració responsable en la qual consta que ni la persona deutora, ni qualsevol altre membre de la seua unitat familiar, compta amb els recursos econòmics suficients per pagar la totalitat del deute hipotecari.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.