L’Ajuntament de Silla donarà ajudes per a material escolar infantil

0
69

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Silla va aprovar la convocatòria i les bases reguladores d’ajudes per a material escolar infantil de segon nivell de segon cicle, per al curs 2013-2014, pel que es donaran 30 euros per alumne.

Els beneficiaris hauran d’estar empadronats a Silla; així com estar matriculats en qualsevol dels centres d’educació infantil de segon cicle del municipi; haver presentat la sol·licitud i la documentació; i no estar incurs en cap de  les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei general de subvencions.

A més, aquests requisits s’hauran de mantindre al llarg del curs escolar 2013-2014 i els beneficiaris hauran de respectar i complir les normes existents.

Les sol·licituds es podran presentar davant el registre municipal a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al 30 de setembre de 2013.

A la web de l’Ajuntament estaran penjades les bases de la convocatòria i es podrà descarregar el model de sol·licitud.

Una comissió de valoració formada per dos tècnics de l’Ajuntament i tres representants de les AMPA dels centres educatius del municipi s’encarregaran de valorar les sol·licituds i elevar la proposta a la Junta de Govern Local per a l’aprovació de les llistes definitives de beneficiaris.

Per altra banda, segons la nova catalogació del CEIP Lluís Vives de Silla, l’alumnat d’aquest centre queda exclòs d’aquesta convocatòria, atés que ja rep ajudes pel mateix concepte de la conselleria d’Educació.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.