La diferència de quasi dos milions sobre el límit de despesa obliga a Manises a realitzar un Pla Econòmic-Financer

387

L’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Manises de l’exercici 2015 ha obligat a l’actual equip de Govern a iniciar un Pla Econòmic-Financer que puga “ficar solució a les conseqüències econòmiques de la gestió urbanística feta en els últims anys pel Partit Popular”.

Este futur Pla Econòmic-Financer és la conseqüència de l’incompliment de l’objectiu de la regla de la despesa, ja que s’estima una diferència entre el límit i el total computable al tancament de l’exercici de 1.751.370, 23 euros.

Amb l’execució d’aquest pla, durant l’any en curs i en el següent es podrà arribar a eixe compliment de la regla de despesa, d’acord amb el que es disposa en l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Aquesta xifra negativa es deu fundamentalment a dos factors conseqüència d’esta “nefasta gestió urbanística prèvia”, segons el regidor d’Hisenda, Manuel Gutiérrez Liébana, com son la sentencia del PAI de Sant Jeroni i la resolució del contracte per part del Consistori de la gestió de l’aparcament de la Plaça de la Pau (front a l’Hospital de Manises).

Les sentencies rebudes en contra del Consistori maniser han mermat la capacitat econòmica actual, tot i que les gestions dels últims mesos han aconseguit millorar en diversos aspectes les xifres totals.

Des de l’actual equip de Govern, segons ha explicat Gutiérrez Liébana, és impossible resoldre en un any “el que ha suposat des del punt de vista pressupostari la mala gestió de l’anterior govern del PP”. També ha explicat que esperen que “no arriben més sentencies com les citades anteriorment ja que la situació es faria insostenible”.

Les dos parts positives de la liquidació, que va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local, són el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària (que deixa una capacitat de finançament al tancament de l’exercici de 399.832, 05 euros) i el compliment també amb el límit del deute en termes de protocol excessiu de dèficit (amb un volum de deute viu que puja fins als 18.354.309, 53 euros, un 73, 75 % dels ingressos corrents).

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.