La baixada del IPC fa demanar al Bloc la baixada d’onze taxes, preus públics i tarifes municipals

0
61
Bankia

El Bloc de Torrent demanarà a l’Ajuntament que, tal i com aprovà en el Ple d’octubre del 2008, s’adapten les taxes i els preus públics al descens del 0’8% de l’IPC a l’estimar, segons explica el portaveu nacionalista Vicent Beguer, que “si es pren com a base l’IPC en temps d’apujada de preus també s’ha d’aplicar el mateix criteri en temps de deflació”.
Segons explica Beguer, el plenari de l’Ajuntament de Torrent del 28 d’octubre del 2008 aprovà, amb els vots de l’equip de govern del Partido Popular i del PSOE en alguns casos, pendre com a base de la revisió de Taxes i Preus Públics l’IPC.

“I com què en el període comprés entre agost del 2008 i agost del 2009 l’IPC hi ha sofert una variació del -0’8%”, el Bloc de Torrent presentarà una moció perquè el l’equip de govern mantinga el mateix criteri i incorpore aquesta abaixada de preus en la confecció dels Pressupostos del 2010.

La relació de les taxes, preus públics i tarifes al deurien aplicar el -0’8% contempla la taxa d’aprofitament per l’entrada de vehicles, la taxa de Llicències i comunicacions mediambientals, la taxa reguladora d’expedició de llicències urbanístiques, la taxa en proves i expedients de selecció i habilitació de personal, la taxa de retirada de Vehicles, la taxa de concessió de plaques, patents i altres distintius, la taxa per l’adjudicació de l’ús de locals i instal·lacions ubicades als mercats municipals, la taxa per utilització de terrenys d’ús o domini públic de casetes, parades i atraccions, la taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la Via Pública, el preu públic per a l’ús de la bibliocopiadora situada a l’espai metropolità de la cultura i les tarifes del transport urbà de viatgers.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here