Els ecologistes adverteixen que el creixement previst en el nou PGOU és mediambientalment insostenible

0
47
Bankia

Acció Ecologista-Agró ha presentat al•legacions al Pla General de Burjassot, que actualment es troba en període d’exposició pública, per ser “un document que ratifica la insostenibilitat del municipi i incrementa encara més el seu dèficit ecològic”. Segons la associació ecologista, al 2020, els 42.000 habitants previstos consumiran els recursos generats per 226.800 hectàrees encara que el terme del municipi és de 350.
Burjassot actualment és ja una localitat incapaç de generar els recursos naturals que consumixen els seus habitants. Un fet, que amb l’aprovació d’aquest Pla General encara s’agreujaria més. En 2020, segons les previsions del propi Pla, la població de Burjassot augmentarà fins als 42.000 habitants, que consumiran ni més ni menys que els recursos ecològics generats per 226.800 hectàrees de terrenys en bones condicions mediambientals.

Esta superfície està molt lluny de la que ocupa el terme municipal de la localitat: 350 hectàrees, de les quals el Pla General pretén dedicar el 85, 5% a la urbanització i equipaments i només el 14, 5% restant a sòl no urbanitzable, majoritàriament horta protegida. Però, és que ni tan sols les 50, 75 hectàrees no urbanitzables de Burjassot, malgrat la seua protecció, poden ser considerades com a terrenys en bones condicions ecològiques per culpa de la contaminació derivada de l’ús agricola (adobs, herbicides, pesticides…).

Este “greu dèficit ecològic i esta manca de sostenibilitat que potencia aquest Pla General”, segons Acció Ecologista, afecta a tots els recursos naturals de Burjassot, però especialment a l’aigua ja que Burjassot “es perfila com un contaminant net dels recursos hídrics amb una dependència del 100%, ja que ni aprofita ni pot aprofitar l’aigua de pluja per la urbanització massiva del seu territori i la contaminació derivada de l’agricultura del seu sòl no urbanitzable”.

A més a més, la captació d’aigües subterrànies també és inviable per la contaminació dels aqüífers i les aigües residuals es tracten fora de la localitat, i per tant, l’aigua depurada no s’aprofita al terme municipal de Burjassot.

Però l’aigua no és l’únic recurs ecològic deficitari ni l’únic indicador de la mala salut mediambiental del municipi. A Burjassot no hi ha arbres. Amb un terme pràcticament urbanitzat i només una xicoteta part no urbanitzada, però dedicada al conreu d’horta, la presència d’arbratge queda reduïda a parcs i algunes séquies. I el mateix ocorre amb els animals.

La primera conseqüència d’esta absència de flora i fauna és que Burjassot presenta un “alarmant dèficit de biodiversitat”, però a més a més esta situació provoca també altre dèficit molt important: la pràctica totalitat dels gasos contaminants i d’efecte hivernacle són alliberats a l’atmosfera sense compensació alguna. Per això, igual que passa amb l’aigua, Burjassot és un municipi 100% dependent en quant a l’aire respirable, que s’aprofita d’altres municipis productors sense donar a canvi cap compensació directa.

Pel que respecta a la gestió dels residus sòlids urbans, el balanç energètic, la mobilitat i el transport (tots ells també deficitaris des del punt de vista mediambiental), este Pla General tampoc no aporta cap solució o simplement els obvia.

A més a més, tots estos problemes mediambientals s’agreugen al no aplicar el Pla General una perspectiva metropolitana, ja no al dèficit ecològic de Burjassot, sinó a cap activitat arreplega al document, ja siga econòmica, social, esportiva, d’oci… Per exemple, el document no es planteja el funcionament dels desenvolupaments econòmics metropolitans i el seu impacte local.

“Només vincula el progrés econòmic de Burjassot a la urbanització del seu sòl i a esperar que les dinàmiques del mercat repercutisquen positivament en el municipi. Així que s’oblida de la sostenibilitat, de promoure un desenvolupament veritablement sostenible, i opta exclusivament pel creixement econòmic quantitatiu pur i dur, basat només en la classificació del sòl”, alerten des d’Agró.

Per totes estes raons, des d’Acció Ecologista-Agró considerem que Burjassot és un municipi insostenible i que, després de la possible execució del Pla, ho continuarà sent “perquè s’infringix la regla d’or de la sostenibilitat, que consistix en no deixar el municipi als qui ens succeiran en pitjors condicions mediambientals que les existents quan nosaltres el vam rebre”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here