Els càrrecs electes i funcionaris de l’Ajuntament de Paiporta no podran quedar-se regals de més de 15 euros

0
160

pleno paiporta

L’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa un nou Reglament de Regals i Hospitalitat segons el qual funcionaris i càrrecs electes no podran quedar-se obsequis de valor superior a 15 euros. La nova normativa, proposada per l’equip de Govern i aprovada per unanimitat en l’últim ple municipal, s’ha impulsat per “aconseguir el major grau de transparència en la gestió municipal, entenent que la labor pública té com a únic fi el servei a la ciutadania d’una manera totalment desinteressada”, segons s’explica en el text del propi reglament.

Aquesta normativa regularà la manera d’actuar davant la recepció de regals o obsequis de banda de l’alcalde o alcaldessa, regidors, personal de confiança, eventual, i els funcionaris. El document s’ha pactat amb els sindicats, i també determinarà la manera d’actuar de l’Ajuntament en actes d’hospitalitat i agraïment a altres entitats o persones.

En referència als regals de caràcter personal, aquestos es podran acceptar “quan no superen els usos socials o de cortesia sempre que siguen d’escàs valor”, amb un màxim de 15 euros. Aquesta barrera es col•loca per motius de cortesia amb la persona que realitza el regal.

També queden regulats en el reglament els obsequis de caràcter institucional que es reben. Es considera dins d’aquesta categoria tot aquell regal, avantatge o recompensa rebut de qualsevol mitjà privat o públic aliè a l’Ajuntament de Paiporta a funcionaris o càrrecs electes en funció de l’exercici del seu càrrec. S’inclouen regals oferits per autoritats amfitriones, organitzadors d’actes o visites oficials.

Tots aquestos regals, d’acord amb el reglament, han de ser lliurats a l’Ajuntament per a “donar-los una destinació adequada a les seues característiques, que serà determinada per la Junta de Govern”, segons es plasma en el text, que també prohibeix de forma explícita “l’acceptació privativa o personal d’aquestos presents”.

Quan els regals de caràcter personal excedisquen els 15 euros de valor, seran considerats també institucionals, i tindran el mateix tractament que aquestos, és a dir, serà la Junta de Govern qui determine l’ús que se’n farà dels mateixos i la seua destinació final. També cap la possibilitat que, conforme a la seua naturalesa o característiques, se cedisquen a una entitat sense ànim de lucre o que perseguisca finalitats d’interès general, o a un organisme o entitat pública que es dedique a la conservació, el manteniment o activitats similars referides a béns de la mateixa naturalesa que l’objecte de regal.

El reglament també preveu la rebuda de regals peribles o que tinguen alguna utilitat, com és el cas de roba o calcer, i que es destinaran a entitats benèfiques locals, que seran elegides per la Junta de Govern.

Així mateix, s’ha contemplat en el text que la Secretaria General de la Corporació porte a terme un registre de regals institucionals informatitzat on quede constància del caràcter del regal, el remitent, la data del lliurament, el motiu, la descripció del seu contingut, així com el lloc de dipòsit o l’entitat a la qual ha sigut donat, si fóra el cas. Tota aquesta informació serà d’accés lliure per a la ciutadania a través de la pàgina web municipal o el Portal de Transparència, amb les limitacions pròpies de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Per últim, el document regula també els regals que es poden realitzar des de l’Ajuntament i, en aquest sentit, atorga a la Junta de Govern la potestat la decidir els regals protocol•laris, “que seran d’un caràcter representatiu” de Paiporta. Tots aquestos regals també quedaran registrats amb les seues característiques, el preu, el destinatari i el motiu de la seua entrega per la Secretaria General de la corporació municipal.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here