Catarroja constitueix la Mesa de Mobilitat i Seguretat Vial amb associacions, comerciants i especialistes universitaris

449

L’Ajuntament de Catarroja ha constituït la Mesa de Mobilitat i Seguretat Vial a la qual estan convocades les associacions del poble, els comerciants, especialistes universitaris sobre la matèria, la DGT, representants dels partits del Consistori i qualsevol que vulga participar-hi.

La primera reunió se celebrarà dimarts 13 de desembre a les 18 hores a la sala multiusos de l’Ajuntament i entre els temes a tractar estan les possibles solucions a la problemàtica dels fotorojos.

Segons han informat des de l’equip de Govern, la Mesa de Mobilitat i Seguretat Vial s’estableix com un òrgan informatiu, consultiu i de debat dels problemes que afecten a esta matèria a Catarroja.

La iniciativa s’emmarca en les polítiques que tracten de potenciar les dinàmiques participatives, i té per objecte recollir les percepcions i opinions de la població, a través dels agents socials, de posar-los en contacte amb els tècnics, així com facilitar els suggeriments per millorar les problemàtiques de referència. Complementàriament es pretén comprometre a la ciutadania en les decisions municipals que tenen relació amb esta matèria per tractar d’obtenir la seua implicació.

El Ple de la Mesa es reunirà amb caràcter ordinari almenys dues vegades a l’any, i sempre que les circumstàncies ho requerisquen. També es podrà fer a petició dels seus membres. La Mesa estarà inicialment integrada per l’equip de Govern del Consistori i un representant dels grups polítics amb representació en el ple de l’Ajuntament de Catarroja, tècnics, sindicats, empresaris i comerciants, entitats i associacions veïnals, així com per experts en la matèria que tinguen vinculació amb el municipi.

Així, hi seran membres de la mateixa els professors Francisco Alonso, director de l’Institut Universitari de Recerca en Tràfic i Seguretat Vial, i Pedro Murillo, de l’Institut Universitari de IRTIC (Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació), en la seua qualitat d’experts en la matèria, en el marc del conveni signat amb la Universitat de València.

La relació d’integrants de la Taula per la Mobilitat no estarà tancada donada la possibilitat que puguen sumar-s’hi agents i col·lectius que puguen millorar el seu funcionament i finalitat.

La presidència de la Mesa recaurà en el 2º Tinent d’Alcalde i regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Urbanisme, Víes Públiques, Innovació i Modernització i podrà ser copresidida per l’alcalde quan hi estiga present.

Per diverses raons operatives a més del Ple de la Mesa es contemplarà la creació de comissions d’Estudi-Treball en funció de les necessitats i demandes que puguen sorgir. Les comissions únicament tindran l’objecte de realitzar un treball previ, ja que qualsevol resolució que prenguen les mateixes haurà de ser informada i sotmesa al Ple de la Mesa amb posterioritat.

L’ordre del dia de la primera reunió de la Mesa inclourà, a més de la presentació de la Mesa de Mobilitat y de Seguretat Vial explicant la finalitat i estructura, l’informe sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Catarroja i la Universitat de València, un altre sobre l’auditoria d’Smart Mobility i actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Catarroja de 1999 realitzada per la Càtedra SISTEM i l’anàlisi de la problemàtica creada pels foto-roig i possibles solucions. També s’informarà de pròximes accions en matèria de mobilitat i s’obrirà un temps de precs i preguntes.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.