Compromís vol saber si la Universitat Catòlica ha pagat els tributs, la pòlissa d’assegurança i la reposició d’elements urbanístics

0
37
Bankia

El grup municipal de Compromís ha presentat, per Registre d’Entrada, i adreçat a la Tresoreria Municipal, una bateria de preguntes en relació als diferents impostos, taxes, llicències, autoritzacions i tributs, pagades per l’execució de les obres i la posada en funcionament de la Universitat Catòlica “San Vicente Mártir” a Torrent.
Compromís, en el mateix escrit, també ha preguntat per les quantitats satisfetes en relació a la pòlissa d’assegurança, a tot risc, de l’immoble en qüestió i de la qual és beneficiari l’Ajuntament de Torrent en virtut del Plec de clàusules administratives que regixen la concessió demanial autoritzada.

Tanmateix, el portaveu Vicent Beguer ha demanat la justificació dels pagaments que corresponen a la reposició i adaptació dels elements urbanístics afectats per l’obra, de conformitat amb el projecte presentat i que també figuren en el Plec de la concessió administrativa.

Per a Beguer es tracta de comprovar que s’han satisfet totes aquestes obligacions per part de la Universitat Catòlica, entre altres coses perquè l’Ajuntament els va cedir gratuïtament un solar de 5884 metres ubicat en la parcel•la C1 al costat del Parc Central de Torrent.

En paraules del regidor de Compromís, la Universitat Catòlica està fent negoci a Torrent i com la resta de ciutadans i empreses ha de satisfer les seues obligacions davant l’Ajuntament, més quan la implantació d’aquest negoci va provocar el trasllat de la Brigada d’Obres a una nova nau, motiu pel qual la Corporació paga un lloguer que abans no pagava perquè l’anterior edifici enderrocat era municipal. Aquest nou lloguer està arreplegat en la partida 1550 del Pressupost, dotada amb 77.236€.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here