Compromís presenta 53 reclamacions a la comptabilitat de 2017 de l’ajuntament de Torrent

555

L’Ajuntament de Torrent va publicar al BOP de l’1 d’agost l’obertura d’un període de 23 dies per a presentar reclamacions davant la comptabilitat auditada per la Intervenció Municipal i les consultores privades contractades pels diferents Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

Ajuntament de TorrentDins d’aquest període de reclamacions el grup municipal de Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha registrat 53 reclamacions fruit de l’anàlisi de la informació comptable municipal oferida als grups polítics del consistori.

D’aquesta informació comptable., segons Compromís per Torrent, “es desprén que el sector públic local de Torrent no disposa d’un Inventari de Béns detallat ni conciliat amb els imports que hi figuren als registres comptables!.

Tampoc no es poden dotar amortitzacions perquè, segons explica Alabajos, “falta l’oportú enllaç entre l’Inventari abans esmentat i la pròpia comptabilitat. Tampoc hi existeix un Mòdul de Patrimoni que permeta el càlcul i el registre de les depreciacions de l’immobilitzat”.

Aquestos problemes en la falta de fiabilitat, i per tant de transparència en la gestió econòmica municipal, apareixen també reflectits en el Patrimoni Públic del Sòl, les Inversions Immobiliàries i l’Immobilitzat Intangible, sempres segons la denuncia feta des de Compromís per Torrent.

Per a Compromís, també destaca negativament la inexistència d’indicadors de gestió en la memòria dels comptes de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Fundació Esportiva Municipal, Junta Local Fallera i Consell Agrari) i les empreses municipals IDEA’t, i Nous Espais.

També és especialment preocupant la gestió de l’empresa mixta municipal Aigües de l’Horta, S.A, on, a criteri de l’auditoria independent efectuada arran la presentació de la seua comptabilitat,  s’han produït fraccionament de contractes, pròrrogues contractuals no permeses, i operacions vinculades al soci privat (Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A) “sense que conste que hi haja hagut un procés de licitació. Tampoc aquesta mercantil informa sobre el cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant l’import destinat a cada mitjà de comunicació, així com específicament de les pròrrogues sobre els contractes, els encàrrecs i els procediments que han quedat deserts”.

Per a Compromís, “aquestes mancances, en la falta de gestió i fiabilitat de la informació comptable, són les mateixes que en les passades legislatures del Partido Popular, on a més torna a repetir-se el fet que la totalitat de la documentació comptable de l’Ajuntament, la Fundació Esportiva Municipal, la Junta Local Fallera, el Consell Agrari, IDEA’t i Aigües de l’Horta ha sigut publicada únicament en castellano, incomplint-se el Reglament Municipal de Normalització Lingüística i conculcant-se per tant els drets dels torrentins i les torrentines valencianoparlants”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.