Meliana pren mesures econòmiques per a minimitzar la pressió sobre veïns i empreses davant la pandemia

469

L’Ajuntament de Meliana ha pres una sèrie de mesures econòmiques de competència municipal per tal de minimitzar la pressió sobre la ciutadania i les activitats econòmiques durant el període que dure aquesta mesura extraordinària.

Ajuntament MelianaPel que fa a les mesures concretes que ja ha adoptat l’Ajuntament, cal destacar l’ampliació dels terminis del pagament de taxes i tributs municipals que estaven al cobrament en període voluntari, com ara l’impost de vehicles i les taxes de recollida del fem i dels guals, que es podran pagar fins a l’1 de juliol. D’altra banda, els deutes tributaris notificats abans del 18 de març es podran pagar fins al 20 d’abril, i els que es notifiquen a partir del 18 de març, fins al 20 de maig, entre ells els venciments de terminis i els fraccionaments acordats amb l’Ajuntament.

Respecte de la relació contractual de l’Ajuntament amb les empreses, tant pel que fa a proveïdors com a la prestació de serveis, segon explica l’alcalde, Josep Riera, “estem agilitant al màxim la tramitació i el pagament de factures per a reduir com més millor els terminis i facilitar la liquiditat de les empreses”. A més, no s’ha rescindit cap contracte ni de prestació de serveis ni laboral de l’Ajuntament amb motiu de l’estat d’alarma i s’han reconduït totes les prestacions i les funcions a la nova situació.

D’altra banda, s’ha suspés el cobrament de totes les taxes municipals per la realització de les nombroses activitats i prestacions de serveis, com ara de les activitats esportives, les culturals, dels ensenyaments del conservatori o les taxes per la venda en el mercat i d’ocupació de la via pública, i es reintegrarà la part proporcional de les taxes que meriten de manera anual o trimestral pel temps que transcórrega entre el 14 de març i la data de restabliment dels serveis amb normalitat.

En l’àmbit del suport i la urgència socials, Riera ha explicat que “des del Departament de Serveis Socials s’està avançant i agilitant la tramitació de les diferents ajudes socials per als sectors més vulnerables per a donar-los seguretat i tranquil·litat”. S’està fent un seguiment exhaustiu per a detectar-ne les necessitats i habilitar les ajudes corresponents. També s’han prioritzat les despeses en la dotació d’equipament adequat per al personal adscrit als serveis bàsics i essencials de l’Ajuntament, per a les tasques de desinfecció i per a l’adaptació de l’administració municipal al teletreball.

Noves mesures d’ajuda social

Finalment, l’alcalde incideix que, en les pròximes setmanes, “l’Ajuntament aprovarà altres mesures d’ajuda social i també d’estímul als sectors econòmics i productius de Meliana que s’hagen vist més afectats per la situació, sobre les quals ja s’està treballant”.

Riera ha explicat que estes noves mesures es concretaran segons que es vaja tenint més informació sobre la plasmació de les mesures econòmiques, socials i de foment de l’ocupació que han anat adoptant i que estan adoptant la resta d’admiistracions.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.