El Consell adjudica per més de 767.000 euros les obres del carril bici al Port de Catarroja

540

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha adjudicat per 767.650, 33 euros les obres del carril bici al Port de Catarroja en el Parc Natural de l’Albufera. En l’actualitat, l’accés al Port es realitza des del nucli urbà de Catarroja pel carrer Camí de Port del polígon industrial del Bony fins a la carretera V-31, que creua per un pas inferior de doble sentit de circulació. Una vegada travessada la V-31, s’arriba fins al Port per la carretera CV-4120, de titularitat municipal.


La solució que projecta la Conselleria d’Obres Públiques per a millorar l’accés al Port consistix en un carril bici de doble sentit de circulació des de l’estació de Renfe de Catarroja. Per a poder efectuar esta obra serà necessari executar diverses actuacions constructives. Així, en el tram que afecta el polígon industrial del Bony s’adequarà la calçada i les voreres per a l’execució del carril bici, es redistribuirà el sentit del trànsit, la il·luminació i senyalització, i es millorarà el pas inferior de la V-31.

En el tram que discorre paral·lel a la CV-4120, es crearà una nova estructura que generarà l’espai necessari per a ubicar el carril bici, el traçat del qual serà independent de la carretera de trànsit rodat.

En este segon tram, el carril bici s’executarà amb dos tipologies constructives diferents. L’inici consistirà en una plataforma recolzada sobre pilars que permeten que la séquia que discorre paral·lela a la carretera quede camuflada per davall del carril bici, més avant, la plataforma ciclista es recolzarà sobre l’estructura de la carretera volant sobre la séquia fins a arribar al final de l’actuació.

La implantació de la nova estructura afectarà els camps de cultiu adjacents a la via ciclista, per a la qual cosa serà necessari realitzar actuacions de reposició en la xarxa de séquies i els camins d’accés als camps.

D’esta manera, el nou Govern valencià dóna prioritat a la mobilitat sostenible entre la ciutat i l’horta, acostant els paisatges als ciutadans. Es du a terme, per tant, una política de mobilitat basada en un ús més racional del vehicle privat, la reducció del soroll i la contaminació atmosfèrica, la consideració del carrer com un espai de convivència, l’ús eficient de l’energia, la prioritat dels viatges a peu, amb bici o en transport públic i la reducció del nombre de viatges mecanitzats indesitjats que permet un model de ciutat compacta mediterrània sense segregació d’usos i activitats.

Entre les prioritats del nou Consell està la d’impulsar polítiques de mobilitat segures, no discriminatòries i respectuoses amb el medi ambient, on el paper assignat a la bicicleta és cada vegada més creixent tant en el seu vessant oci com en el seu vessant treball, estudi o gestions.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.