Catarroja permet als titulars dels guals escollir quatre vehicles que hi podran aparcar per minorar la falta d’estacionaments

8005

L’Ajuntament de Catarroja disminuirà l’import que veïnes i veïns paguen pels guals, al mateix temps que donarà llum verda a la creació de noves tarifes per als guals industrials. Al Plenari d’ahir, dijous 5 d’octubre, es va aprovar una modificació de l’Ordenança Fiscal actual per reduir de la taxa del gual d’ús privat ordinari.

Així, la població del municipi deixarà de pagar una taxa progressiva en funció dels vehicles que feien ús del gual. A partir d’ara, es pagaran 90 euros per l’entrada d’un vehicle –fins ara se’n pagaven 97,45 euros– i 15 euros per cada vehicle més. A més, es diferenciarà un gual específic per a carrers per a vianants amb un preu reduït de 50 euros per l’entrada d’un vehicle, als que s’afegeixen 10 euros per cada vehicle més que entre.

Per altra banda, el Ple va aprovar la creació d’un gual industrial que corregirà el problema amb què es trobaven moltes empreses situades al polígon de Catarroja. L’ordenança anterior contemplava una taxa progressiva que feia que, per les peculiaritats de l’activitat de determinades empreses, com les de compravenda de vehicles, l’import a pagar fóra desproporcionat.

Així, l’Ajuntament contempla dos tipus de guals. El primer, amb autorització temporal de 8 a 22 hores i un preu anual de 50 euros, amb independència dels vehicles que entren. El segon, amb autorització permanent i una tarifa anual de 70 euros, independents del nombre de vehicles que en facen ús.

Com a novetat, també es permetrà l’estacionament en la zona de via pública reservada per a guals degudament senyalitzats. Els titulars dels guals podran autoritzar fins a quatre vehicles perquè hi estacionen. La finalitat d’esta mesura és millorar els problemes d’aparcament de la localitat.

Ajudes socials per a famílies

D’altra banda, a proposta de la regidora Datxu Peris, es van aprovar per unanimitat les bases per a la concessió d’ajudes a famílies amb escassos recursos. Així, Catarroja pagarà el 50 % de l’Impost sobre Béns Immobles a les famílies que complisquen els requisits, aportant una quantitat màxima de 120 euros.

Les ajudes es concediran tenint en compte l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) a famílies que siguen propietàries d’un sol habitatge d’ús residencial al qual es troben empadronats durant al menys un any i que no presenten deutes amb l’Ajuntament, Hisenda o la Seguretat Social.

Subvencions per a les associacions

El Ple també ha aprovat la convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per a les associacions locals en l’exercici 2017. Així es destinaran quasi 140.000 euros en subvencions a projectes que es porten a terme i beneficien a la localitat. S’inclouen programes de Serveis Socials i Solidaritat, Educació Primària i Especial, Promoció Cultural, Esports i Joventut i Indústria i Comerç. Fins ara, estes subvencions eren nominatives i les associacions no havien de presentar el seu projecte a la convocatòria per a obtenir les ajudes.

En la concessió es valorarà la trajectòria de les associacions i el projecte d’activitats que presenten, tenint en compte el percentatge que es destina al veïnat, la igualtat de gènere o els principis de ciutat educadora.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.