Recuperar el servici privatitzat de gestió tributària permetria al Cemef ingressar 200.000 euros

El Bloc de Burjassot ha presentat una moció en la qual demana que la gestió tributària que actualment l’Ajunatment de Burjassot té delegada a una empresa privada, torne a ser de gestió pública, en mans de l’empresa municipal CEMEF SL. El contracte amb l’empresa que realitza aquest servei ja ha caducat i actualmet es troba en sitaució de pròrroga.
“Per aixó -indica el portaveu dels valencianistes, Jordi Sebastià- ara és el moment de recuperar per a la gestió pública el servei i de donar a l’empresa CEMEF SL l’oportunitat de gestionar-lo i obtenir-ne els beneficis que ara té l’empresa privada”.

L’empresa que realitza la gestió obté uns diners del percentatge recaptat; al parer del Bloc, i en paraules de Jordi Sebastià, “el benefici es quedaria en CEMEF SL i recauria per tant directament en els ciutadans, les contractacinos es farien en l’empresa pública, segons el conveni aprovat i amb unes bones condicions per als treballadors”.

Tot i que és complicat realitzar uns càlculs detallats, “calculem un mínim de 200.000 euros cas que es realitzara una bona gestió -indica Sebastià-. El CEMEF té ara encarregats molts serveis que són deficitaris, en tant que moltes de les seues tasques són accions socials prioritàries, com l’Ajuda a domicili on el benefici és una qüestió molt secundària i, amb un treball que permet obtenir beneficis, podria millorar la seua situació econòmica i rebaixar la seua dependencia de l’Ajuntament”.

El Bloc també proposa que una part d’aquest benfici puga destinar-se a millorar les bonificacions dels ciutadans que realitzen pel banc els seus pagaments. Com conclou Sebastià: “Tot i que estem en l’oposició, la nostra obligació és aportar idees perquè la gestió del municipi siga la millor possible, de forma lleial i responsable, i entenem que recuperar el servei de gestió tributària contribuirà a millorar la sitaució econòmica del Consistori”.


 
 
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *