Silla inclou les clàusules socials en el contracte de licitació de l’Escoleta

970

L’Ajuntament de Silla, a través de la Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació, per segona vegada, ha tornat a afegir al contracte de la gestió del servei de l’Escola Infantil Municipal de Silla, una selecció de clàusules socials. En paraules del regidor responsable de l’Àrea, Salvador Mestre, “l’Ajuntament ha d’assumir, com a institució pública, la seua responsabilitat social per assegurar el millor impacte possible en el benestar de la comunitat i no deixar ningú enrere”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Silla pretén convertir la responsabilitat social en una part essencial de les seues polítiques municipals.

Per a la concessió d’aquesta contractació pública s’han implementat com a clàusules socials diferents aspectes. En primer lloc, als criteris d’adjudicació es preveu que, en cas d’empat en la concessió del contracte, tindrà preferència l’empresa que acredite que, a més de la seua solvència tècnica, té en plantilla un nombre de persones amb diversitat funcional superior al 2 %. Si, a més, aquesta relació laboral està formalitzada amb un contracte de caràcter fix, tindrà preferència l’empresa que reunisca ambdós criteris.

D’altra banda, trobem que, com a condicions necessàries de capacitat que ha de tindre la persona o l’empresa adjudicatària durant l’elecció del contracte, s’han prioritzat aspectes com: no haver estat condemnada mitjançant sentència ferma per diferents delictes de diferent índole i no haver estat sancionada amb caràcter ferm per infracció greu en matèria professional, com podria ser: falsejament de la competència, d’integració laboral, d’igualtat d’oportunitats, etc.

Pel que fa a les obligacions de la persona adjudicatària, es destaquen els aspectes següents: ús no sexista del llenguatge; la no utilització de publicitat il·lícita que atempte contra la dignitat de les persones, especialment sobre les dones; disposar d’un pla o polítiques d’igualtat; i, finalment, complir la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, i el Reglament municipal sobre l’ús i normalització d’aquesta llengua al municipi (BOP núm. 101, de 30 d’abril de 1994).

La inspiració normativa es troba en la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social, que té per objectiu enfortir les matèries fonamentals en aquest àmbit, com són: el respecte i la defensa dels drets humans; vetllar per l’acompliment de la legalitat i la justícia en les pràctiques laborals; vigilar el respecte i la preservació del medi ambient; prestar atenció a la igualtat de gènere mitjançant el tracte equitatiu entre dones i homes; establir mecanismes de discriminació positiva per a la integració laboral de les persones amb diversitat funcional; assegurar el desenvolupament de la comunitat i garantir la transparència, etc.

Segons l’esperit d’aquesta norma, una organització pública ha de ser especialment conscient dels impactes que les seues decisions i activitats ocasionen en la societat i el medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que contribuïsca al desenvolupament sostenible. Per això, el regidor de Transparència, Comunitat i Participació, afirma que “aquesta preocupació hauria de traslladar-se a les organitzacions i empreses que siguen seleccionades mitjançant la contractació pública”.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.