La Junta de Govern Local de Xàtiva acorda procedir contra dos locals d'oci de la Plaça del Mercat

31

La Junta de Govern Local de Xàtiva ha acordat iniciar l'expedient de clausura de l'activitat d'un local situat a la Plaça del Mercataixí com el trasllat a l'òrgan competent d'una infracció greu d'altre establiment, en un procediment vinculat a la Protecció de la Legalitat Ambiental i d'Activitats en una zona considerada ZAS (Zona Acústicament Saturada).

En concret, l'acord que afecta al local situat al nº6 de la Plaça del Mercat es deu a una manca de documentació essencial que legitime l'exercici de l'activitat que es ve desenvolupant i que ha provocat les queixes i denúncies de veïns de la zona. Segons remarca el Departament de Qualitat Ambiental i Medi Natural, no s'ha presentat la declaració fonamental que habilita l'exercici d'una activitat consistent en una cafeteria amb amenització musical, el que ha provocat que s'acorde amb caràcter immediat i de manera cautelar, la clausura de l'establiment i l'obertura del corresponent expedient sancionador, que s'ha transmès a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública com a organisme competent.

El negoci està situat a la Plaça del Mercat, integrada al casc històric i declarada Zona Acústicament Saturada, fet que motiva tindre una especial sensibilitat en quant al control i supervisió de la concessió de llicències que puguen tenir incidència i posar en risc drets fonamentals com ara el descans dels veïns i ciutadans. En cas de que l'interessat no duga a terme la clausura immediata del local podria incórrer en el delicte de desobediència, procedint a l'execució subsidiària del cessament.

Pel que fa a l'altre establiment afectat, al número 7 de la Plaça, l'acord esdevé al seguir pendent la presentació de la documentació necessària que es va requerir en data 27 de juliol de 2018, el que ha comportat el trasllat a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, com a òrgan competent per tal de tramitar i resoldre els pertinents expedients per infraccions greus i molt greus de la Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

En juliol del passat any 2018 es va requerir al propietari per a presentar una auditoria acústica de l'activitat, segons estableix l'article 37.1 de la Llei 7/2002 del 3 de desembre de Protecció de la Contaminació Acústica, al haver passat cinc anys des del darrer control acústic realitzat. Després del termini de tres mesos concedit i la posterior advertència, en febrer de 2019 l'establiment va presentar una instància en la que comunicava una sèrie de millores al local, el que implicava una nova auditoria acústica, sol·licitant un ajornament fins al mes de juny del darrer any 2019, sense que a dia de hui s'haja procedit a la seua presentació.

Serà la Generalitat Valenciana la que haja de considerar el més convenient en relació a l'incompliment posat de manifest a l'expedient, relatiu a la comprovació de l'activitat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.