La Conselleria d’Obres Públiques inicia l’1 de març les obres per a millorar l’accessibilitat a la Canyada i al nucli urbà de Paterna

0
160
La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha adjudicat per 282.000 euros les obres de reposició de via pública a la Canyada i al nucli urbà de Paterna per a millorar l’accessibilitat rodada i de vianants.

L’àmbit d’actuació serà els distints barris que forma el nucli urbà de Paterna, així com les vies públiques en pitjor estat de Terramelar, les vies públiques en general de Lloma Llarga, la zona centre de Mas de Rosari que es complementarà amb actuacions en el Bovalar i en el polígon industrial de Fuente del Jarro.

Així mateix està previst intervindre en les vies públiques de la Canyada, concretament en la reposició de les voreres que pitjor es troben, i s’atenen així, per orde cronològic o per urgència, les demandes veïnals.

Amb estes actuacions, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori pretén millorar l’accessibilitat de vianants dels nuclis urbans perquè els usuaris puguen transitar molt millor i amb seguretat per voreres i calçades.

D’esta manera s’adequaran les voreres i s’executaran els rebaixos adequats en els passos de vianants que no estiguen adaptats a la normativa d’accessibilitat al medi urbà. També s’augmentarà l’amplària de les voreres que siguen massa estretes per a permetre el trànsit de vianants.

Tall selectiu d’arrels d’arbres

Per a solucionar els problemes que ocasionen que el paviment de moltes voreres i calçades es trobe alçat per les arrels dels arbres, es procedirà a tallar-les de forma selectiva segons la ubicació i el tipus d’espècie de què es tracte. Igualment es reposarà el paviment de les voreres i es tornarà a aconseguir una rasant adequada i contínua.

Les obres que es realitzaran estan basades en el desenvolupament del Pla Integral d’Accessibilitat que té Paterna i que assenyala els punts d’actuació necessaris per a millorar els carrers del terme municipal.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here