El ple de Godella aprova destinar 810.000 euros del romanent de tresoreria a amortitzar el deute d'EDIFESA

1426

El ple de l'Ajuntament de Godella va aprovar a la sessió d'octubre dos assumptes importants de l'àrea econòmica: d’una banda, l'expedient de modificació de crèdits 8P/2017 per suplement per a amortitzar deute, i, d’altra banda, la modificació de l'ordenança sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

El regidor d'Hisenda, Voro Soler, va comentar en relació al primer assumpte que es tracta de la segona part del romanent positiu de tresoreria de l'any passat (1,2 milions d'euros) per a la seua disposició.

“Recorde que fa uns mesos destinàrem uns 400.000 euros per a amortitzar deute i suprimir un dels préstecs que teníem, i ara volem destinar la segona part, uns 810.000 euros per a la partida corresponent a amortització de préstecs i sentències com la d'EDIFESA per l'expropiació del Parc del Bovalar”, va dir.

Per la seua part, l'alcaldessa Eva Sanchis va afegir que “no sempre els romanents de tresoreria es destinen a pagar deute, però ara el Govern de l'Estat ens obliga a fer-ho i ens impedeix destinar aquests diners a inversions, com es feia abans”. En aquesta mateixa línia, Soler va dir: “Des del punt de vista legal, no podem destinar aquests diners a altra cosa que no siga pagar deute”.

L'expedient de modificació de crèdits 8P/2017 per suplement per a amortitzar deute es va aprovar amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU i Ciutadans, el vot en contra del PP i l'abstenció de CET.

D'altra banda, també es va aprovar amb el suport de Compromís, PSOE, EU, CET i Ciutadans, i l'abstenció del PP, la modificació de l'ordenança de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2017. El regidor d'Hisenda, Voro Soler, va apuntar que “l'origen d'aquest punt fou una moció que presentà el PP en l'anterior plenari. El grup de govern va adquirir el compromís d'estudiar la proposta i vore la seua viabilitat des del punt de vista legal i tècnic. El sentit de la moció presentada pel grup popular queda reflectida en la modificació, amb les úniques diferències en qüestions de tipus tècnic i dels tipus màxims d'aplicació de la bonificació”.

Soler afegí: “Entenem que per als vehicles elèctrics -amb zero contaminació- la bonificació ha de ser el màxim permès per la normativa, que és el 75%. Per a la resta de vehicles poc contaminants, encara que la seua emissió és menor, s’ha arribat a una bonificació del 50 %”.

Per la seua part, el portaveu del PP, José Mª Musoles, va explicar l'abstenció del seu grup al·legant que “la moció plantejava inicialment una bonificació del 75 % per als cotxes menys contaminants, sense distinció entre tipus de vehicles”. Soler contestà que, en qualsevol cas, “valorant com funciona l'impost aquest any, es podria plantejar ampliar la bonificació per als propers exercicis”.

Ubicació d’antenes

D’altra banda, la sessió plenària del mes d'octubre va aprovar una modificació del PGOU per a derogar els articles referents a la instal·lació, modificació i funcionament de les infraestructures de telecomunicacions en l'àmbit municipal després de que la justícia considerara que no és una competència municipal sinó estatal esta regulació. L'acord es va fer efectiu amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU, Ciutadans i PP, i l'abstenció de CET.

L'alcaldessa i regidora d'Urbanisme, Eva Sanchis, va informar que al mateix temps el Govern està en negociacions amb les companyies telefòniques “per a acordar la ubicació més adequada i menys molesta per a aquestes antenes, ja que alguns punts del poble pateixen problemes de cobertura”. Sanchis va recordar que aquest tema ja va passar pel Consell Assessor d'Urbansime i Medi Ambient, i que comptà amb el seu vist i plau.

D'altra banda, es va aprovar per unanimitat l'ordenança municipal reguladora de l'informe d'avaluació dels edificis, en virtut de la qual els propietaris d'immobles de més de 50 anys hauran d'aportar a l'oficina tècnica de l'Ajuntament un informe sobre l'estat d'aquests edificis.

Sanchis va explicar que aquest procés es realitzarà de manera gradual començant per les vivendes protegides o catalogades, i continuant per les que estan al casc antic, les que estiguen aparentment deteriorades i finalment la resta.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.