El Bloc-Compromís presenta una moció per a que no se cedisca sòl públic a escoles privades

0
46
Bankia

El Bloc-Compromís de Burjassot ha presentat una moció que es debatrà al proper plenari muncipal, que es realitzarà el dimarts 31 de gener, per a demanar que la Generalitat no continue cedint sòl públic a empreses privades per a la construcció de centres educatius.
Aquesta moció, que es presenta a instàncies de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, destaca que l’avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2012 assenyala que la Generalitat podrà col•laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius d’iniciativa social (CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat d’ensenyament.

És per això que podrà atorgar concessions sobre béns demanials de la seua titularitat, així com els que hagen transmés altres administracions, per a la construcció de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els requisits per a ser sostinguts amb fons públics. Segons aquest plantejament, els col•legis serien centres concertats –és a dir, privats subvencionats amb fons públics- i gaudirien d’una concessió de 75 anys durant els quals serien explotats per l’empresa privada, amb el pagament d’un cànon per la cessió dels terrenys públics.

L’exconseller d’Educació, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que “ya “tenemos el pliego (de condiciones) y se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos” que seran els que realitzen la cessió del terreny a la Generalitat per a que aquesta licite la seua concessió a l’empresari corresponent. Així mateix, l’exconseller d’educació va desvetllar que aquest projecte té com a objectius garantir “la llibertat d’elecció de centres” i “equilibrar” el mapa de l’ensenyament a la Comunitat. De manera que del 37% de col•legis concertats i privats i el 63% de públics passaran a ser d’un 50% en els dos models.

Aquesta iniciativa, segons el Bloc, “suposa renunciar a l’escola pública de qualitat com l’única que pot garantir la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i substituir-la per una escola privada/concertada, on l’escola pública seria merament subsidiària d’aquesta. Suposa igualment un trencament del consens sobre la planificació del mapa escolar i l’execució del mateix. Darrere d’aquesta proposta es troba igualment la renúncia de la Conselleria a la construcció de nous centres escolars propis. Aquest model de potenciació de l’escola privada/concertada no és cert que supose una major oferta o llibertat per part dels pares i les mares”.

La moció de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic que el Bloc-Compromís de Burjassot ha presentat per al seu debat al proper plenari, esmenta l’article 27 de la Constitució Espanyola que estableix, entre altres, que “els poder públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents” i alhora la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació que a l’article 15 planteja que “per tal d’atendre les demandes de les famílies, les Administracions educatives garantiran una oferta suficient de places en els centres públics i concertaran amb centres privats, en el context de la seua programació educativa”.

La moció demana reafirmar la defensa del sistema públic de l’ensenyament, com a millor manera de garantir l’exercici del dret a l’educació que, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics; demanar a la nova consellera d’Educació, Mª José Català, la retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a construcció i explotació de centres escolars durant 75 anys; iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat és més evident amb l’eliminació dels barracons i, per últim, l’elaboració d’un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done solució a la falta de centres públics existents.

El portaveu municipal del Bloc, Emili Altur, ha declarat que “des de la Coalició Compromís defensarem sempre, en totes aquelles institucions on tenim representació, un sistema d’ensenyament públic en valencià i de qualitat. Si hi ha empreses privades que volen construir centres educatius han de fer front a la compra dels terrenys i al pagament de les taxes i impostos municipals corresponents”.

Per últim, Altur ha afegit que, “instem a la nova consellera, Mª José Català a solucionar de forma imminent casos com el del col•legi públic Sant Joan de Ribera de Burjassot, que duu dècades patint la desídia de la Conselleria d’Educació i el que és més greu, afectant a la qualitat de l’ensenyament de les xiquetes i els xiquets que no poden estudiar en condicions normals”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here