El Consell destina 279.000 euros als centres de Formació de Persones Adultes de Burjassot, Alfafar i Catarroja

El Consell ha aprovat tres convenis entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els ajuntaments de Burjassot, Alfafar i Catarroja per als quals destina un import global de 279.000 euros per al finançament dels centres de Formació de Persones Adultes d’estes tres poblacions.
En virtut d’estos acords, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es compromet a abonar un import màxim de 93.000 euros a cada un dels tres ajuntaments en concepte de subvenció per a contribuir al finançament dels gastos del personal docent contractat i altres gastos corrents.

Estes ajudes s’emmarquen dins de la política de col•laboració entre l’Administració educativa i altres administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre que han assumit responsabilitats en l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana a fi de recolzar les accions formatives desenrotllades en este àmbit.

La Formació de Persones Adultes inclou tot tipus d’accions formatives, com cursos per a obtindre títols acadèmics que permeten una millor inserció laboral, cursos de valencià, cursos per a immigrants, així com altres activitats.


 
 
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *