Silla aprova bonificacions del 50 i 75% en les taxes per inici d’activitat a les empreses de nova creació

0
67

Silla. ayuntamiento-de-sillaL’Ajuntament de Silla ha introduït bonificacions fiscals del 50% al 75% de les taxes en les ordenances reguladores de les llicències d’activitat, comunicacions ambientals i d’obertura d’establiments.

Podran optar a una bonificació en la tarifa per inici d’activitat aquelles persones físiques que acrediten ser menor de 30 anys o tenir una minusvalidesa igual o superior al 33%. En el cas de les persones jurídiques, podràn optar a les bonificacions les societats unipersonales si el és menor de 30 anys o posseeix una minusvalidesa igual o superior al 33% o introdueix els denominats “nous jaciments d’ocupació”.

En el cas de les societats de dos o més socis, la bonificació arribarà si almenys un dels socis i treballadors és menor de 30 anys o posseeix una minusvalidesa igual o superior al 33%.

Per a persones desocupades en general s’haurà d’acreditar una antiguitat mínima de 3 mesos en el SERVEF. També podran optar a les bonificacions les activitats de sectors emergents, segons el que estableix la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació en l’Ordre 17/2013, de 5 de juny.

La bonificació s’incrementarà fins al 75% en el cas de desocupats de llarga durada.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here